Съдържание и GDPR

ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО

Съгласно §5 Abs.1 от австрийския закон за електронната търговия (ECG) и §24 от закона за медиите, ние обявяваме като оператор и собственик на този уебсайт:

Ferienhaus ‘Salzburg’
Fa. Delyan Hristov
Adnet 109a/1
5421 Adnet
Österreich

Тел.: +43 681 10289690
Имейл: info@bruck-apartments.at
www.bruck-apartments.at

ТЪРГОВСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

  • UID/VAT#: ATU68070516
  • Институция според ECG: Областна администрация Цел ам Зее
  • Търговска информационна система Австрия (GISA#): 29756513
  • Юрисдикция: Окръжен съд на Цел ам Зее
  • Обект на деийност: Хотелиерство, отдаване на апартаменти под наем с туристически цели.

Собственикът Делян Христов не поема никаква отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация. Исковете за отговорност, свързани с материални или нематериални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна и непълна информация, са изключени, освен ако може да се докаже, че Делян Христов е действал умишлено или е отговорен за груба небрежност. Всички оферти не са обвързващи. Собственикът изрично си запазва правото да променя, добавя или изтрива части от страниците, цялата оферта и временно или окончателно да прекрати публикуването си без предварително уведомление.

В случай на преки или косвени препратки към уебсайтове на трети страни, така наречените „връзки“, които са извън зоната на отговорност на собственика, отговорността би влязла в сила само ако собственикът е бил запознат със съдържанието и е технически възможно и разумно премахването в случай на незаконно съдържание. Собственикът изрично декларира, че към момента, в който е зададена връзката, в свързаните страници няма незаконно съдържание. Собственикът няма влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържание или авторство на свързаните страници. Следователно, собственикът изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, които са били променени след задаването на връзката. Това се отнася за всички връзки и препратки, зададени в собствения уебсайт на компанията, както и за записи на трети страни в услуги, създадени от компанията, като книги за гости, дискусионни форуми, пощенски списъци и други подобни. За незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за щети, произтичащи от използването или неизползването на информация, представена по този начин, доставчикът на страницата, към която е направено препращането, носи пълна отговорност, а не лицето, което се позовава на съответната публикация чрез препратка.

Собственикът Делян Христов се стреми да спазва авторските права на графики, аудио файлове, видеа и текстове, използвани във всички публикации, да използва графики, аудио файлове, видеа и текстове, които е създал или да използва графики, аудио файлове, видеа и текстове без лиценз. Всички марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, са обект без ограничение на разпоредбите на приложимия закон за търговските марки и правата на собственост на съответния регистриран собственик. Изводът, че търговските марки не са защитени от правата на трети страни, не трябва да се прави просто защото са споменати! Авторските права за публикувани обекти, създадени от собственика, остават единствено на собственика на страниците. Дублирането или използването на такива графики, аудио файлове, видеа и текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без изрично съгласие.

По отношение на техническите свойства на Интернет не може да се дава гаранция за автентичността, коректността и пълнотата на информацията, предоставена в Интернет. Също така не се дава гаранция за наличието или работата на страницата и нейното съдържание. Всяка отговорност за преки, косвени или други щети, независимо от техните причини, произтичащи от използването или липсата на данни и информация на този уебсайт, е изключена, доколкото е законово допустима. Съдържанието на този уебсайт е защитено с авторски права. Информацията е предназначена само за лична употреба. Всяко по-нататъшно използване, по-специално съхранение в бази данни, дублиране и всякаква форма на търговска употреба, както и предоставяне на трети страни, дори частично или в преработена форма, без съгласие е забранено. Всяка интеграция на отделни страници във външни рамки е забранена.

Регламентът на ЕС за разрешаване на онлайн спорове по потребителски въпроси (№ 524/2013) е в сила от 9 януари 2016 г. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:DE:PDF). Споровете между потребители и търговци във връзка с договори за онлайн продажби или договори за онлайн услуги могат да бъдат разрешени чрез следната платформа.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Fa. Delyan Hristov, Tourismus Salzburg, Krimmler Wasserfälle, Zell am See-Kaprun Tourismus, Großglockner Hochalpenstraßen AG, Tourismusverband Saalbach Hinterglemm

Сигурността на Вашите данни е важна за нас. Ние ги използваме изключително с конкретна цел и ги предаваме на трети страни само ако те допринасят за изпълнението на целта съгласно нашите изрични инструкции. Съгласно общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR), закона за защита на данните на република Австрия с действие от 25 май 2018 г., потребителите имат право да изискват безплатно информация за личните данни, които сме съхранили за тях. Освен това всеки клиент или потребител има право да коригира неверни данни, да блокира и изтрива („правото да бъдеш забравен“) личните си данни по всяко време, при условие че няма законово задължение за запазване или предоставяне.
Ако не изпълним своевременно задължението си за защита на данните, моля, изпратете жалбата си на:

Австрийски орган за защита на данните

Wickenburggasse 8

A-1080 Wien

Телефон: +43 1 52 152-0

Имейл: dsb@dsb.gv.at

I. Обща информация за обработката на данни

1. Обхват на обработка на лични данни

Ние събираме и използваме лични данни на нашите потребители, само до колкото това е необходимо за предоставянето на функционален уебсайт, съдържание и услуги. Събирането и използването на лични данни на нашите потребители се извършва само със съгласието на потребителя. Изключение се прилага в случаите, в които по фактически причини не може да се получи предварително съгласие и обработката на данните е разрешена от закона.

2. Правно основание за обработка на лични данни

Когато ние получаваме съгласието на субекта на данните за обработването им, се прилага член 6, параграф 1, лит. GDPR като правно основание. При обработка на лични данни, които са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данни е страна, се прилага член 6, параграф 1, букв. b GDPR като правно основание. Това се отнася и за операции по обработката, които са необходими за извършване на преддоговорни мерки. Доколкото обработването на лични данни е необходимо за изпълнение на правно задължение, на което нашата компания е подчинена (напр. национални закони за отчитане), се прилага член 6, параграф 1, буква 1 c GDPR като правно основание. Ако е необходима обработка, за да се защити законният интерес на нашата компания или трета страна и ако интересите, основните права и свободи на заинтересованото лице не надвишават първоначално посочения интерес, се прилага член 6 (1) лит. f GDPR като правно основание за обработка.

3. Изтриване и съхранение на данни

Личните данни на засегнатото лице ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението вече не се прилага. Съхранението може да се осъществи и ако това е предвидено от европейския или националния законодател в регламенти, закони или други разпоредби на Съюза, на които е подчинено отговорното лице. Данните също ще бъдат блокирани или изтрити, ако изтича периодът на съхранение, предписан от споменатите стандарти, освен ако не е необходимо допълнително съхранение на данните, за да се сключи или изпълни договор.

II. Предоставяне на уебсайта и създаване на регистрационни файлове

1. Описание и обхват на обработката на данни

Всеки път, когато се осъществи достъп до нашия уебсайт, нашата система автоматично събира данни и информация от компютърната система на повикващия компютър. Събират се следните данни:

(1) Информация за типа браузър и използваната версия
(2) Операционната система на потребителя
(3) IP адресът на потребителя
(4) Дата и час на достъп
(5) Уебсайтове, от които системата на потребителя е достигнала до нашия уебсайт
(6) Уебсайтове, които са достъпни от системата на потребителя чрез нашия уебсайт

Данните също се съхраняват в регистрационните файлове на нашата система. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни на потребителя. Не могат да се създават лични потребителски профили.

2. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за временното съхранение на данните и регистрационните файлове е член 6, параграф 1, буква 1. f GDPR.

3. Цел на обработката на данни

Временното съхранение на IP адреса от системата е необходимо, за да може уебсайтът да бъде доставен на компютъра на потребителя. За това IP адресът на потребителя трябва да се съхранява по време на сесията.

Съхранението в регистрационните файлове се извършва, за да се осигури функционалността на уебсайта. Освен това използваме данните, за да оптимизираме уебсайта и да гарантираме сигурността на нашите информационни технологични системи. В този контекст не се извършва оценка на данните за маркетингови цели.