Застраховки - Армеец

ТАРИФА ЗА ЗАСТРАХОВКА “ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ”


Срок на застраховката

до 30 дни

от 31 до 60 дни

от 61 до 90 дни

от 91 до 180 дни

над 180 дни

Тарифен коефицент

1,5%

2,0%

2,2%

2,5%

2,7%

    Към получената стойност се прибавят 2% данък върху застрахователните премии.

1. По условията на застраховка “Отмяна на пътуване” се застраховат както български, така и чуждестранни граждани.

2. За срок на застраховката се приемат броя дни от датата на направената резервация и извършване на плащане (датата на сключване на застраховката) до дата на приключване на пътуването.

3. Застрахователната премия е в лева, евро или в друга валута, в зависимост от валутатата на застрахователната сума.

4. Застрахователния договор се сключва в срок до 5 дни след деня на сключване на договора за туристическо пътуване.

5. Отстъпки за групи:

 • от 6 до 10 лица – до 5%
 • от 11 до 20 лица – до 10% 
 • от 21 до 30 лица – до 15%
 • от 31 до 50 лица – до 20%
 • над 50 лица – до 30%
 • Застраховане само на самолетен билет или хотелско настаняване - отстъпка 10%.

Тарифата е одобрена на заседание на Управителния съвет на ЗАД “Армеец” на 14.05.2015 г. и е променена от 01.07.2015 г.

Общи условия - "ОТМЯНА НА ПЪТУВАНЕ"

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСТРАХОВКА "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"


Застраховката е доброволна.

Обект на застраховане

Застраховат се групово и индивидуално български и чуждестранни граждани за времето на пътуване или престой извън територията на Република България.

Териториална валидност

Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Република България и страната, в която застрахованият живее или има гражданство. ЗАД „Армеец“ носи отговорност за живота и здравето (работоспособността) на застрахованите лица срещу рисковете злополука и акутно заболяване, при изгубен багаж или потребност от правна защита по време на пътуване.

Покрити разходи

Застраховката покрива разходите за медицински прегледи, изследвания и болнично лечение, както и транспортни разходи от мястото на злополуката (заболяването) до най-близката болница, разходи за лекарства и медикаменти при извънболнично лечение, както и за репатриране.

Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ осигурява денонощна помощ чрез асистанс обслужване на български език и гарантира 100% плащане на направените разходи в рамките на договорения лимит на отговорност, без самоучастие на застрахованите лица.

Застрахователна сума

Цената на застраховката е в зависимост от размера на избраното застрахователно покритие, включените застрахователни рискове, срока на застраховката и дестинацията. Застрахователните суми са в размер от 10.000 EUR до 50.000 EUR.

 

Препоръчително минимално покритие и продължителност на застраховките "Помощ при пътуване в чужбина" през зимата за лица от 0 до 70 години.

Застрахователните суми са с включени:

 • Покритие до съответната сума
 • Завишение от 50% за любителско практикуване на ски-спорт
 • Съответното завишение за спасителни разноски (включващи спасителни операции с моторна шейна и/или хеликоптер)
 

покритие до 

10.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

покритие до

15.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

покритие до

20.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

покритие до

25.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

покритие до

30.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

покритие до

50.000 € 

+ 5.000 € 

сп. разноски 

8 дена   15,57 лв.  19,16 лв.  21,54 лв.  23,94 лв. 26,34 лв. 32,31 лв.
9 дена 
 17,51 лв.  21,54 лв.  24,24 лв.  26,93 лв. 29,62 лв. 36,36 лв.
10 дена 
 19,45 лв.  23,94 лв.  26,93 лв.  29,93 лв. 32,92 лв. 40,40 лв.

 

 

покритие до 

10.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

покритие до

15.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

покритие до

20.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

покритие до

25.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

покритие до

30.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

покритие до

50.000 € 

+ 10.000 € 

сп. разноски 

8 дена   17,95 лв.  21,54 лв.  23,94 лв.  26,34 лв. 28,72 лв. 34,71 лв.
9 дена 
 20,21 лв.  24,24 лв.  26,93 лв.  29,62 лв. 32,31 лв. 39,07 лв.
10 дена 
 22,44 лв.  26,93 лв.  29,93 лв.  32,92 лв. 35,90 лв. 43,39 лв.


Възможно допълнително покритие:

 • Гражданка отговорност към трети лица:

покритие до 1.000 € => + 0,04 €/ден + 2% данък

покритие до 5.000 € => + 0,20 €/ден + 2% данък

 

 • Правна помощ:

покритие до 1.000 € => + 0,05 €/ден + 2% данък

 

 • Дневни пари за болничен престой:

покритие 300 € => + 0,01 €/ден + 2% данък

 

 • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие на злополука:

покритие до 1.000 € => + 0,02 €/ден + 2% данък

покритие до 5.000 € => + 0,10 €/ден + 2% данък

покритие до 10.000 € => + 0,20 €/ден + 2% данък

 

Препоръчителни минимално покритие и продължителност на застраховките през лятото или през зимата за не скиори.

 • покритие до € 15000 за 8 дена - 11,17 лв
 • покритие до € 15000 за 9 дена - 12,57 лв
 • покритие до € 15000 за 10 дена - 13,96 лв
 • покритие до € 20000 за 8 дена - 12,77 лв
 • покритие до € 20000 за 9 дена - 14,36 лв
 • покритие до € 20000 за 10 дена - 15,96 лв

Възможни са и по високи от посочените суми на покритие.

 

За деца, младежи и учащи се важат намаления.

Могат да се ползват намаления за ученици, младежи и студенти (25%) и за групи над 10 човека (5%).

Общи условия - "ПОМОЩ ПРИ ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"